Plzeňské rodinné fotoalbum – vernisáž

Ve čtvrtek 16. dubna se konala v DEPU2015 první vernisáž v rámci projektu Plzeňské rodinné fotoalbum. Jedná se o výstavu, jejíž části budou po určitých časových intervalech obměňovány. S realizací této výstavy pomáhali mimo jiné také studenti antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kteří se stýkali s plzeňskými obyvateli a sbírali od nich fotografie z různých let a událostí. Sbírka čítá na 2000 fotografií, které byly nashromážděny od začátku roku 2015. Stále však pokračuje, a tak jsme byli jako hosté vernisáže nabádáni k tomu, abychom do sbírky také přispěli. Samotná výstava obsahuje 183 fotografií. Při zahájení promluvili lidé, kteří se na tvorbě tohoto projektu podíleli. Jedním z nich byl také primátor města Plzně Martin Baxa, který dostal úvodní slovo.

Představeny zde také byly dva další velmi zajímavé projekty. Jeden z nich se nazývá Plzeňský architektonický manuál (PAM). Jedná se o projekt, který je prozatím v počáteční fázi, ale bude se nadále rozšiřovat. Tato počáteční fáze spočívá v existenci několika tras po Plzni, které představují architekturu z let 1914-1950. V budoucnu by se měl tento projekt rozšířit do tras pokrývajících celé město, které budou doplněny audionahrávkami a online databázemi obsahujícími mapy tras a informace o jednotlivých objektech. Tento projekt byl inspirován brněnským projektem s názvem Brněnský architektonický manuál. Více informací můžete nalézt na webových stránkách PAM.PLZNE.CZ, které jsou funkční od poloviny dubna.

Druhý velice zajímavý projekt, který byl na této vernisáži představen, se nazývá Plzeň – Skryté město. Právě v rámci tohoto projektu byla vytvořena výstava fotografií Plzeňské rodinné fotoalbum. Plzeň – Skryté město je mobilní aplikace, kterou si může stáhnout každý z vás. Jedná se o aplikaci, která obsahuje sedm příběhů lidí spojených s městem, doprovázených sedmi trasami plnými zážitků a informací. Mimo jiné si můžete domluvit schůzku s některým z Plzeňáků, kteří jsou na aplikaci uvedeni a zodpoví vám vaše otázky ohledně dané osobnosti, jejíž příběh si vyberete.

Samotná výstava fotografií byla velice zajímavá, doplněná možností zúčastnit se komentovaných prohlídek. Prostor výstavy byl rozdělen do několika částí podle toho, co bylo na fotografiích k vidění – například budovy, lidé, různé události apod. Našla jsem zde i fotografie z 90. let 19. století. Avšak mně osobně nejvíce zaujaly ty, které zobrazovaly nadávkami popsané tanky obležené rozzlobenými obyvateli Plzně v době příjezdu vojsk Varšavské smlouvy.

Atmosféra, která zde panovala, byla velice příjemná, a proto bych všem doporučila zúčastnit se další vernisáže nebo alespoň výstavy samotné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *